Jukebox samotný se skládá z několika důležitých částí, které by jedna bez druhé nemohly fungovat, jedná se především o technické a mechanické prvky, které dohromady vytváří fuknční mechanismus. Ovšem i jukebox perfektně vyřešený po technické stránce, je naprosto nevyužitelný, není-li vybaven správným ozvučením.

V situaci, kdy rozvážíme jukeboxy do nových provozoven vždy přizpůsobujeme výběr typu jukeboxu také prostorám, ve kterých bude jukebox hrát. Základní ozvučení je reprezentována dvěma typy reproduktorů a to buď 2-pásmovým nebo 3-pásmovým. Parametry obou typů jsou přibližně podobné, 3-pásmový reproduktor mají větší výkon a s tím souvisí také jejich velikost. V případě, že se jedná o nadstandartně velké prostory, například taneční sály nebo jiné haly, ozvučení řešíme individuálně.

3-pásmová reprobedna2-pásmová reprobedna

Rozdílná velikost reproduktorů je patrná i z obrázků, jako měřítko zde slouží velikost ruky. Na obrázku vlevo je zobrazen reproduktor 3-pásmový. Konkrétní technické parametry jsou uvedeny zde.