Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci na téma kopírovacího monopolu. Vyjádřit svůj názor můžete i vy!

Pokud se stejně jako my zajímáte o problematiku autorských práv a témata s tímto spojená, jistě uvítáte veřejnou konzultaci vypsanou Evropskou komisí. Tato konzultace umožňuje vyjádřit svůj názor prostřednictvím odpovědí na sestavený soubor otázek. Tato konzultace by měla pomoci rozhodnout, zda bude navržena nová legislativa týkající se kopírovacího monopolu. Dosavadní podoba kopírovacího monopolu je upravována postupnou cestou a vzhledem k mnoha nově vznikajícím okolnostem, kterým se monopol přizpůsobuje je značně netransparentní a znemožňuje sdílení informací mezi kulturami. Tuto skutečnost by Evropská komise ráda změnila. Monopol se ovšem může také změnit k horšímu, a to v případě, že se sejde více názorů lobbistů kopírovacího průmyslu, je proto důležité aby svým názorem přispělo o nejvíce lidí. Evropská komise vyzvala k účasti na konzultaci jednotlivce, neziskové organizace a také politické strany. Konzultaci tvoří soubor 80 otázek, není ovšem nutné vyjadřovat se ke každé.Pirátská strana, která vidí tuto konzultaci jako příležitost ke změně a podpoře svých názorů, vytvořila jednoduchý návod jak se konzultace zúčastnit tak, aby vám vyplnění dotazníku zabralo co nejméně času. Na jejich stránkách je k dispozici také překlad celého dotazníku z angličiny do češtiny. Vyplnit dotazník lze i v českém jazyce. Oficiální webová stránka konzultace (v anglickém jazyce) Překlad formuláře přeložený do češtiny Ministerstvem...

Nebojte se Intergramu !

Rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ve prospěch žalovaného, se opět potvrdilo, že provozovna může před soudem nad kolektivními správci vyhrát. Intergram žaloval Reného Vaněčka z bezdůvodného obohacení v souvislosti s veřejnou produkcí. René Vaněček provozuje v Kadani restauraci Posezení Pohoda. Jednoho dne restauraci navštívil kontrolor pověřený nezávislou společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů známým pod názvem INTERGRAM. Zkušeným pohledem zaznamenal za barem přístroj reprodukující hudbu a tahal z tašky formulář. Panu Vaněčkovi předhodil, že zde dochází k sdělování chráněných autorských děl veřejnosti prostřednictvím rádia, a to v období od 1.1.2012 do 31.12.2012. Tento kontrolor se ze soudního přelíčení ze zdravotních důvodů omluvil. Dodal, že se na danou záležitost nevzpomíná a svou výpovědí by nechtěl způsobit nebezpečí trestního stíhání či stíhání za přestupek sám sobě. Svědkové potvrdili, že i žalobcem Intergramem předložené fotografie nepocházejí z restaurace Posezení Pohoda. Rádio je součástí multifunkčního zařízení, tzv. 3v1, které zahrnuje zesilovač, rádio a CD přehrávač. K rádiu není přiveden žádný signál. CD přehrávač pak přehrává pouze disky hudebních skupin z okolí. K přehrávání jejích hudby daly kapely ústní souhlas. Z výše uvedeného vyplývá, že rádio nebylo využíváno. Přístroj byl umístěn za barem bez možnosti přístupu a ovládání hostů.  Toto multifunkční zařízení bylo ovládáno pouze obsluhou baru. Soud dospěl k názoru, že žalovanému nevzniklo žádné bezdůvodné obohacení. Intergram tuto kauzu prohrál a má povinnost zaplatit panu Vaněčkovi náklady řízení. Z výše uvedeného rozsudku plyne, že pokud v podniku hraje svobodná hudba, kterou autoři a umělci poskytli k volnému sdílení, nemusí podnikatel platit OSA a Intergramu žádné poplatky !! Stáhnout svobodnou hudbu a hrát ji ve své provozovně, aniž by Vás OSA či Intergram stíhala, můžete ze stránek pirátské strany http://hudba.pirati.cz, kde naleznete hudbu vybraného žánru....

OSA nově plánuje zavést poplatky v lázeňských zařízeních

Osa na sebe nenechala dlouho čekat a po několika měsících opět přichází s návrhem rozšíření výběrů poplatků a tentokrát se zaměřila na lázně. Český nejvyšší soud teprve na jaře tohoto roku rozhodl, že lázně jsou od povinnosti platit poplatky oproštěny z důvodu poskytování lékařské péče. OSA nicméně zažalovala přibližně dvě desítky lázeňských firem o stovky tisíc korun a celý spor je nyní projednáván na Soudním dvoru EU. A přestože konečné vyjádření zatím stanoveno nebylo, generální advokátka Soudního dvoru EU, jejíž doporučení je ve většině případů zásadní, má jasno. Vzhledem k faktu, že na lázeňských pokojích léčba neprobíhá a některé pobyty taktéž nejsou uskutečňovány za účelem léčby, je naprosto správné, aby lázně poplatky platily. Plzeňský soud, který celý spor k Soudnímu dvoru EU předal, se také zajímal jestli výběr poplatků monopolem OSA je v souladu s pravidly o volné obchodní soutěži v EU. Na tuto otázku advokátka odpověděla také ve prospěch OSA. Přestože přiznala, že tento monopol by mohl omezovat svobodu autorů a uživatelů, dodala také, že k zajištění účinného výběru poplatků je takovýto monopol nezbytný. Přestože tedy ochranný svaz se v české republice netěší velké popularitě, soudní pře ho zjevně příliš neohrožují.    ...

OSA: Nárokování poplatků od obecních úřadů

Zdá se, že činnost organizace OSA je opravdu téma, které se jen tak rychle nevyčerpá. Přestože jsme se teprve před měsícem podivovali nad návrhem málé novely zákona (viz. Návrh malé novely zákona anebo jak si autorské svazy opět přišly na své) máme tu další sporný případ činnosti OSA. Po aféře z minulého roku, kdy se OSA snažila zavést vybírání poplatků od živnostníků za poslech rádia ve služebních vozech se tato organizace zřejmě rozhodla přesunout svou pozornost na pole veřejného sektoru. V praxi to znamená, že v případě, že OSA zjistí, že některá obec má ve své kanceláři televizi, požaduje zaplacení poplatků za sdílení autorských děl s veřejností. Jak se zachovat v takovéto situaci se můžete dočíst v článku OSA zavádí další poplatky, tentokrát za televize na úřadech. Proti jednání poplatkových organizací jako je OSA nejvýrazněji bojuje Pirátská strana, na kterou se také obrací valná většina lidí, kteří jsou nespokojeni s poplatky OSA. Cílem aktivity Pirátské strany je úplné zrušení těchto organizací, které bezúčelně parazitují na společnosti, aniž by ze svých příjmů jakkoli zefektivňovali tvorbu v hudebním, popř. filmovém průmyslu.    ...

Kompletní překlad spisu komisaře Antonia Vitorina o náhradních odměnách

DOPORUČENÍ vyplývající Z MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍHO SE NÁHRADNÍCH ODMĚN ZA ROZMNOŽOVÁNÍ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A ZHOTOVOVÁNÍ TISKOVÝCH ROZMNOŽENIN António Vitorino Brusel, 31. ledna 2013  ÚVOD Odlišné způsoby jednotlivých států při ukládání a správě náhradních odměn za rozmnožování pro osobní potřebu a zhotovování tiskových rozmnoženin jsou již delší čas v rozporu se zásadami vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží a služeb. Zároveň byly a do velké míry stále jsou náhradní odměny významným zdrojem příjmu nositelů práv. O této důležité a citlivé otázce se diskutuje již po desetiletí na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států a bylo učiněno několik pokusů o řešení tohoto problému. Ve svém sdělení ze dne 24. května 2011 „Jednotný trh práv duševního vlastnictví Podpora kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského růstu, vysoce kvalitních pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě“1ohlásila Evropská komise zahájení mediačního procesu se zainteresovanými stranami zaměřeného na prozkoumání nových možných přístupů v oblasti ukládání a správy náhradních odměn za rozmnožování pro osobní potřebu a zhotovování tiskových rozmnoženin. Komisař Barnier mě poctil předsednictvím tohoto mediačního procesu.2 Mediační proces jsem zahájil tím, že jsem vyzval zainteresované strany, aby překonaly zakořeněné názory a předložily písemně své konstruktivní příspěvky.3 Řada z mnoha příspěvků, které jsem obdržel, obsahovala inovační nápady a užitečné informace. Vedl jsem také četná bilaterální jednání se zainteresovanými stranami. Tato jednání mi pomohla hlouběji pochopit otázky a zájmy, které jsou v sázce. Na základě písemných příspěvků a výsledků bilaterálních jednání jsem zorganizoval druhé kolo schůzek pro zainteresované strany s odlišnými zájmy s cílem pokusit se nalézt průchodná řešení. Většina zainteresovaných stran zaujala v průběhu mediačního procesu velmi konstruktivní přístup. Nicméně zájmy, které jsou v sázce, jsou protichůdné a často bránily zainteresovaným stranám v hledání společné půdy pro řešení předmětných...